Bernadet Veer-Van den Broek

Politieke partijen en politici hebben geen enkele aandacht meer voor de inbreng van burgers

Bernadet Veer-Van den Broek

Neem contact op met Bernadet

06 20 76 81 59

bernadet@eenutrecht.nl

Vertel eens iets over jezelf

‘Mijn naam is Bernadet en ik kom uit een arbeidersgezin. Ik ben geboren in 1966, in een oud DEMKA-huisje in de Lessepsbuurt in Zuilen. Die huisjes staan er nog steeds. Destijds zijn die huisjes gebouwd door de bewonersvereniging, die uiteindelijk is opgegaan in Mitros. Ik ben opgegroeid in Zuilen en ben er altijd gebleven, ook na mijn trouwen, al heb ik er op verschillende plekken gewoond. Nu woon ik in de nieuwbouw in de Schaakbuurt. Omdat ik steeds een lager inkomen heb gehad, heb ik noodgedwongen altijd in slechtere huurwoningen moeten wonen. Eerlijk gezegd is dat heel slecht voor mijn gezondheid geweest en dat geldt ook voor twee van mijn drie kinderen. Nu ik in nieuwbouw woon, merk ik het verschil, het is er veel gezonder. Aan de andere kant, ik heb altijd kunnen wonen in een mooie volksbuurt, met veel onderlinge contacten en saamhorigheid. Je kunt altijd bij elkaar terecht.’

Wat doe je zoal overdag?

‘Door mijn slechte gezondheid ben ik sinds 1999 volledig arbeidsongeschikt. Al mijn leven lang leef ik – ook met mijn gezin – op een sociaal minimum. Zo heb ik jaren bij de Voedselbank gelopen en heb ik veel gedoe gehad met de belastingdienst. Je komt gewoon snel geld tekort. De ziekte van mijn man werd jarenlang gebagatelliseerd door allerlei instanties, van gemeente en UWV tot ziekenhuis en  belastingdienst. Voortdurend draaiden we dan vast in de molen van het ‘systeem’. Allemaal grote instanties waar je als persoon een nummer bent. Dat was voorheen echt veel beter. Er was toen meer persoonlijke aandacht. Daar merk je nu nog maar weinig van.’

Wat heeft dat met je gedaan?

‘Ik kan wel zeggen dat ik in mijn leven veel ellende heb meegemaakt. Daar komt nog bij dat ik sterk het gevoel heb dat ik als Zuilenaar met een iets ander uiterlijk, accent en minder duur taalgebruik veel minder voor vol wordt aangezien en regelmatig niet serieus wordt genomen. Dit heeft mij wel heel mondig en strijdbaar gemaakt. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn gezin en voor alle anderen in mijn wijk die vastlopen en echt hulp nodig hebben in het contact of soms zelfs in het ‘gevecht’ met instanties.

Wat maakt dat jij je zo actief voor anderen inzet?

‘Ik zie dat laaggeletterden, ouderen en veel migranten de ‘systeemwereld’ niet kennen. Niet weten waar ze terecht kunnen en echt veel moeite hebben om voor zichzelf op te komen. Dat komt ook door taalbarrières of omdat ze digibeet zijn. Of ze knappen af wanneer ze merken dat ze keihard tegen een muur oplopen, zoals bij de gemeente of bij een woningcorporatie. En ik kan helemaal niet tegen discriminatie. Gelukkig zijn mijn kinderen opgegroeid met vriendjes van heel veel verschillende achtergronden en culturen. Ik vind het heel belangrijk dat je ieder mens echt als mens ziet.’

En waarom word je nu politiek actief?

‘Ik heb mij nooit geïnteresseerd voor de politiek maar ik merk de laatste twintig jaar steeds sterker dat politieke partijen en politici geen enkele aandacht meer hebben voor de inbreng van burgers, geen aandacht voor iedere individuele persoon zelf. Er is te weinig inspraak, bijvoorbeeld bij renovatie of bij sloop. Maar ook recent, bij het weghalen van een buslijn door onze buurt. Om dat te voorkomen gaan buurtbewoners dan handtekeningen inzamelen, maar daar gebeurt dan echt helemaal niks mee. Daar wil ik iets aan doen, voor die kwetsbare mensen in de stad wil ik opkomen.’

Welke ervaring breng je mee?

‘De afgelopen vier jaar ben ik als vrijwilliger actief bij BuurtWerkKamer De Verbinding in Zuilen. Daar ben ik begonnen voor een enkel uurtje in de week. Nu werk ik daar als gastvrouw, bij de formulierenbrigade en ook in het toeleiden naar schuldhulp.Ik doe dat minstens enkele dagen in de week. En zeker niet alleen in kantooruren. Want mensen willen graag bij je terecht kunnen op het moment dat ze echt in nood zijn. En dat is lang niet altijd tussen negen en vijf. Via mijn vrijwilligerswerk heb ik als laagopgeleide de mogelijkheid gekregen om een opleiding te doen in de schuldhulpverlening als budgetcoach. Dat heb ik net afgerond met een HBO-diploma. Daar ben ik heel trots. En ik ben ik al sinds 2018 actief als voorzitter van bewonersvereniging De Verbinding.