Zes onderwerpen

We vinden dat het echt anders moet en kan in onze stad. EenUtrecht gaat voor wat de Utrechtse politiek laat liggen.
Het gaat ons vooral om zes ondewerpen. Deze zes onderwerpen hebben we concreet uitgewerkt in diverse standpunten, inclusief burgervoorstellen.
Samen vormen ze onze nieuwe Agenda voor de stad Utrecht.

Lees per onderwerp onze standpunten en burgervoorstellen:

Volg ons op social media