Participatie begint bij erkenning

Dat de gemeente Utrecht en het stadsbestuur moeite heeft met participatie en een open houding tegenover de Utrechter is wel duidelijk. De afgelopen jaren zijn er tal van voorbeelden waarin het erg mis ging. Het nieuwe beleid staat net als het oude beleid vol met mooie woorden en zinnen die betekenisloos worden als er niets veranderd aan de houding van het stadsbestuur.

Als je echt waarde hecht aan de mening van de Utrechter, dan moet je in ieder geval een extra gedragsprincipe toevoegen wat nu nog ontbreekt. Het principe dat je van elkaar moet erkennen wie er eigenaar is probeerden wij met een amendement toe te voegen aan de nota.

In de gemeenteraad van 27 juni werd het amendement gesteund door DENK, CDA, US en UtrechtNu! Het amendement is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht grijpt ook in de toekomst elke gelegenheid aan om zeggenschap en eigenaarschap stevig onderdeel te laten zijn van het participatiebeleid in Utrecht.

Lees het amendement: ‘Participatie begint bij erkenning’