Geef zeggenschap Utrechters een kans

In de beleidsnota ‘Samen stad maken’ is een zogeheten ‘kompas voor zeggenschap voor Utrechters’ opgenomen. Hierin wordt bij de allereerste vraag vastgelegd dat zodra er ‘een besluit van de gemeente nodig is over de kaders, randvoorwaarden of doelen of omdat alleen de gemeente bevoegd is’ er geen sprake meer kan zijn van een vorm van overheidsparticipatie. Daar zijn wij het niet mee eens. Ook al is de gemeente in actie, dan nog kan het sociaal eigenaarschap bij de gemeenschap liggen. In dit amendement deden wij een poging dit aan te passen.

In de gemeenteraad van 27 juni is dit amendement gesteund door DENK, US, UtrechtNu! Het amendement is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht grijpt ook in de toekomst elke gelegenheid aan om zeggenschap en eigenaarschap stevig onderdeel te laten zijn van het participatiebeleid in Utrecht.

 Lees het amendement: ‘Geef zeggenschap Utrechters een kans’