Overzicht raadsactiviteiten

februari 2024

29 feb Motie Duurzame energie

Bewonersinitiatieven NEV en KVA in Overvecht Noord willen met een gezamenlijk plan ‘warmtepomp voor iedereen’ graag een alternatief aanbieden in hun buurten voor de Eneco stadsverwarming. Dat kan niet zonder de gemeente omdat alleen met hen samen dit ook betaalbaar wordt voor bewoners met een kleine beurs. Met deze motie roepen we het stadsbestuur op die samenwerking aan te gaan en het alternatief te ondersteunen.  

29 feb Motie Duurzame energie

Bewonersinitiatieven NEV en KVA in Overvecht Noord willen met een gezamenlijk plan ‘warmtepomp voor iedereen’ graag een alternatief aanbieden in hun buurten voor de Eneco stadsverwarming. Dat kan niet zonder de gemeente omdat alleen met hen samen dit ook betaalbaar wordt voor bewoners met een kleine beurs. Met deze motie roepen we het stadsbestuur op om in ieder geval samen met de bewoners te onderzoeken hoe dit alternatieve plan inderdaad ook betaalbaar kan worden voor iedereen.

15 feb Vragen Wonen

In Utrecht is de woningnood enorm. Daarom moeten er zo snel mogelijk veranderingen plaatsvinden op het gebied van het beter benutten van de bouw die er al is. EenUtrecht denkt dat er veel woonruimte vrij kan komen door verschillende aanpassingen zoals woningdelen-splitsen, dakopbouw, particuliere sociale huur, het starten van een woongroep. Dit is allemaal lastig in Utrecht en kost veel tijd en geld doordat de regels onduidelijk of te ingewikkeld zijn. EenUtrecht vindt dat het anders moet en stelt daarom schriftelijke vragen.

januari 2024

31 jan Vragen Gezonde stad Zeggenschap

De levering en het onderhoud of de reparatie van aangepaste hulpmiddelen is regelmatig problematisch. Dit leidt tot ernstige gezondheidsproblemen en een sociaal isolement. EenUtrecht vindt dit onnodig en stelde daarom schriftelijke vragen welke mogelijkheden er zijn om de betaling van de leverancier (gedeeltelijk) afhankelijk te maken tot de cliënt de kwaliteit krijgt die verwacht mag worden.

18 jan Motie Sociaal domein Versterken buurten Zeggenschap

Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s) zijn onmisbaar in Overvecht en ontzettend belangrijk voor de gemeenschap. Het versterken van BBO’s moet worden als extra fundament worden toegevoegd aan de aanpak: ‘Samen voor Overvecht’. Zodat ook als de aanpak is afgerond de positieve resultaten voor de lange termijn behouden blijven.

In de gemeenteraad van 18 januari is de motie gesteund door Volt, UtrechtNU, BIJ1 en DENK de motie is daarmee verworpen.

18 jan Motie Eerlijke kansen Rechtvaardige gemeente

Utrecht moet voor iedereen een inclusieve stad zijn. Een raadsvoorstel ‘beleidsnota inclusie en diversiteit 2024-2033 tot je recht komen’ is nog niet compleet. Daarom zegt EenUtrecht dat het beleid van de gemeente een extra eis moet hebben. Wanneer de gemeente een opdracht geeft is het belangrijk dat ‘de mate van inclusie en diversiteit’ een extra eis is bij de selectie. EenUtrecht vraagt daarom het College om te onderzoeken hoe deze eis onderdeel kan worden van het proces voor het geven van opdrachten aan partijen.

18 jan Politiek algemeen

Vanaf 2026 zullen gemeenten veel minder geld krijgen waardoor inwoners van Utrecht minder geld zullen hebben. Een groeps raadsleden in Nederland heeft een manifest opgesteld. EenUtrecht vindt dit heel erg belangrijk en denkt dat het goed is dat de gemeente Utrecht dit manifest ondertekent. Zo laten we zien  dat de gemeenteraad van Utrecht het niet eens is met de bezuinigingen. Het kabinet mag de gemeenten niet kapot bezuinigen en daarom moet er actie ondernomen worden.

18 jan Motie Politiek algemeen Sociaal domein

Er vinden momenteel besprekingen plaats tussen de gemeente en zakelijke partners over de sociale basis. Verschillende partijen hebben aangegeven dat ze van plan zijn moties in te dienen over dit onderwerp. Ondanks deze aankondiging is de gemeente al begonnen met het uitwerken samen met de partners, nog voordat officiële overleggen en besluitvorming in de raad hebben plaatsgevonden. Het is van belang dat de gemeenteraad de kans krijgt om hierover te spreken voordat het stadsbestuur verdere stappen onderneemt in samenwerking met deze partners. Daarom vindt EenUtrecht dat de geplande overleggen moeten worden stopgezet en dat er excuses moet worden aangeboden aan zowel de gemeenteraad als de partners voor het te vroeg in plannen van deze besprekingen. 

18 jan Motie Rechtvaardige gemeente Versterken buurten

Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s) zijn onmisbaar in Overvecht en ontzettend belangrijk voor de gemeenschap. Het versterken van BBO’s moet worden als extra fundament worden toegevoegd aan de aanpak: ‘Samen voor Overvecht’. Zodat ook als de aanpak is afgerond de positieve resultaten voor de lange termijn behouden blijven.

december 2023

13 dec Eigen bijdrage Gezonde stad Overlast

In deze column licht Gert Dijkstra het standpunt van EenUtrecht op het afvalprobleem toe. Dit standpunt is gebaseerd op de ervaringen van bewoners in wijken waar veel afvaloverlast is. In de raadsvergadering van 7 december zijn er twee moties ingediend over deze oplossingen van bewoners op het gebied van handhaving en eigenaarschap. 

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal