Overzicht raadsactiviteiten

maart 2024

13 mrt Vragen Wonen

Ons bereiken al lange tijd vele signalen en verontrustende berichten van Utrechters die op volgens hen onduidelijke of onterechte gronden een aanvraag dakuitbouw (dakkapel of -opbouw) afgewezen krijgen. Dat is moeilijk uit te leggen in een tijd van woningnood en de enorme behoefte bij veel Utrechters om op relatief goedkope wijze de eigen woning te kunnen vergroten en zo (ook bij gezinsuitbreiding) in Utrecht te kunnen blijven wonen. Om meer duidelijkheid te krijgen stelden EenUtrecht schriftelijke vragen.

februari 2024

29 feb Motie Sociaal domein Sociaal makelen

Hoeveel ruimte geeft de gemeente aan lokale Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s) om zelf de regie te voeren in het sociaal werk? Vijf jaar terug was de inzet nog 20%, nu niets meer. Daarmee zet je de bewoners buiten spel. Dat kan voorkomen worden door weer te streven naar wel een ambities percentage

29 feb Amendement Sociaal domein Sociaal makelen

Het stadsbestuur stelt voor bij het sociaal werk in de stad ‘de gemeenschap centraal’ te stellen. Maar dat is een weinig zeggende uitspraak. Beter is om hier een meer passend, concreet en verder gaand uitgangspunt vast te stellen, namelijk ‘meer inzetten op regie en zelfsturing bij bewonersorganisaties’.

29 feb Amendement Sociaal domein Sociaal makelen

Het stadsbestuur stelt voor het sociaal werk in de stad vooral groepsgericht te organiseren, omdat dit goedkoper zou zijn. Maar goedkoop is duurkoop. Het is beter de keuze aan de professional te laten: wat is de meest effectieve oplossing, individueel of groepsgericht iemand helpen?

29 feb Motie Sociaal domein Sociaal makelen

In het verbinden van bewoners door Stichting DOCK worden zij vaak doorverwezen naar de eigen buurtruimtes van DOCK en niet naar de buurtruimtes in zelfbeheer bij bewoners. Dat is ongewenst, daarom pleiten we ervoor die twee zaken te ontkoppelen zodat de ‘verbinders’ zich vrij voelen te verwijzen naar de optimale plek.

29 feb Motie Sociaal domein Sociaal makelen

Op dit moment organiseert U-Centraal diverse onderdelen, zoals de stedelijke informatievoorziening. Bewonersorganisaties doen dat ook al op wijkniveau, vaak directer en beter. Daarom een pleidooi om die onderdelen apart zichtbaar te maken zodat Utrechters de kans krijgen het zelf te doen

29 feb Motie Sociaal domein Sociaal makelen

Het stadsbestuur wil voor minimaal 700 miljoen euro in één keer voor 10 jaar lang alle opdrachten sociaal werk uitzetten bij de huidige 5 instanties die dat nu ook al doen. Onverstandig, want de samenleving verandert snel en de Utrechtse gemeenschap organiseert zichzelf steeds beter en kan steeds meer. Vandaar de inzet om die opdrachten voor maximaal 6 jaar aan te besteden.

29 feb Motie Sociaal domein Sociaal makelen

De huidige 5 instanties die nu het sociaal werk doen in Utrecht werken op basis van subsidie, dat geeft ook veel meer ruimte om het werk over te dragen naar Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s). Maar het stadsbestuur wil dat aanpassen naar een overheidsopdracht. Niet doen, laat het een subsidie blijven.

29 feb Amendement Sociaal domein Sociaal makelen

Met dit amendement willen we dat het stadsbestuur alsnog concreet opschrijft aan welke concrete doelen het sociaal werk moet voldoen, mede op basis van wat Utrechters daarvan vinden. Die concrete doelen moeten dan eerst in de gemeenteraad worden vastgesteld en pas daarna kan het sociaal werk worden aanbesteed.

29 feb Motie Sociaal domein Sociaal makelen

In de afgelopen 5 jaar is het sociaal werk niet geëvalueerd. Onbegrijpelijk. Dat moet anders, door wel elke 3 jaar te evalueren en dan ook door de mening van deelnemers en bewoners te vragen. Op basis van die evaluatie moeten we kunnen besluiten in de stad om zo nodig over te stappen naar een andere uitvoerder.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal