Overzicht raadsactiviteiten

maart 2023

09 mrt Motie Groei Zeggenschap

De Utrechter heeft niet mogen participeren bij de oplegger RSU2040. In 2023 wordt er in Utrecht gestart met een burgerberaad. Op dit moment is er geen sprake van een eenduidige visie voor een leefbare ontwikkeling van de stad. Voor het draagvlak bij grote bouwplannen is het essentieel om Utrechers voldoende zeggenschap te geven. Daarom vindt EenUtrecht het belangrijk een burgerberaad uit te schrijven met de vraag: ‘Wat is er nodig om Utrecht leefbaar te maken en/of te houden’? 

februari 2023

09 feb Vragen Transparante gemeente

In de industriehaven, nabij de Schepenbuurt, liggen vanaf 13 juni 2020 zes bedrijfsboten, formeel met een tijdelijke toestemming van de gemeente tot 1 oktober 2020. De boten zijn door de eigenaar omgebouwd voor gebruik door de roeisport en volgens haar is dat gebeurd mede op verzoek van toenmalig wethouder Maarten van Ooijen; inclusief een financiële bijdrage van de gemeente van € 50.000.

02 feb Motie Ervaringsdeskundigheid

Vijfentwintig tot veertig procent van de Utrechters die daar recht op hebben maken geen gebruik van de (armoede)regelingen en voorzieningen die er zijn.

De wethouder ook heeft aangegeven geen voorstander te zijn van het inzetten van betaalde ervaringsdeskundigheid buiten de structuren van gemeente en buurtteams omdat bij betaling de onafhankelijkheid van deze ervaringsdeskundigen volgens haar niet kan worden gegarandeerd

Daar zijn wij van geschrokken en daarom riep EenUtrecht in deze motie op om een onafhankelijk onderzoek naar ervaringsdeskundigheid.

In de gemeenteraad van 2 februari is deze motie gesteund door BIJ1, DENK en Utrecht Solidair. De motie is daarmee verworpen.

02 feb Motie Versterken buurten

De wijkaanpak dien nu slechts een doel namelijk: ‘het opstellen van een actiegerichte buurtagenda’ om ‘de buurt te verbeteren’ met als intentie ‘eerste zichtbare en concrete gezamenlijke acties’.

EenUtrecht vindt dat het opbouwen van een gemeenschap net zo belangrijk is, zo niet belangrijker dan het uitvoeren van ‘kleine concrete haalbare acties’ die de wethouder benoemt.

In deze motie riepen wij op om o.a. het versterken van de gemeenschap, eigenaarschap van burgers en investeren in lokale organisaties als uitgangspunten tot te voegen aan de uitgangspunten.

In de gemeenteraad van 2 februari is de motie gesteund door DENK, de motie is daarmee verworpen

januari 2023

31 jan Vragen Wonen

Utrecht de stad met de meeste geluidshinder: meer dan 20% van de bewoners moet dagelijks meer dan 55 dBA aanhoren (2019). De gemeente Utrecht dient geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Dit is van groot belang voor zowel de leefbaarheid als voor de gezondheid van de mensen die er wonen en verblijven.

Een verzoek namens bewoners de Nobelstraat om handhavend op te treden (22 april 2022) is afgewezen (brief gemeente d.d. 24 juni 2022), omdat er te weinig klachten zouden zijn. Goede nieuws is dat na al die jaren de burgemeester de problemen wél erkend (de NUK, juli 2022): “we hoeven het er niet over te hebben dat er sprake is van een probleem”. Maar spijtig genoeg geeft zij op mondelinge vragen aan weinig tot niets te kunnen doen (26 jan. 2023). Ondertussen zijn we ruim een half jaar verder en er is nog steeds geen zicht op een oplossing.

december 2022

22 dec Vragen Participatie

Het college is van plan om windmolens in Rijnenburg en Reijerscop te plaatsen.

In het besluitvormingsproces was de participatie onvolledig en zijn nog niet alle risico’s in kaart gebracht. 

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

Wij wachten de antwoorden van de schriftelijke vragen af om vervolgens te kijken wat de volgende stap kan zijn. 

22 dec Motie Democratie Participatie Zeggenschap

In de gemeenteraad van 22 december diende wij de motie ‘Geef Utrechters nu écht invloed’ in. Hierin droegen wij het college op nader te onderzoeken of de vier voorstellen uit ons burgerinitiatief  ‘Geef Utrechters meer invloed’ inderdaad bijdragen aan het versterken van de positie van Utrechters bij burgerparticipatie.

22 dec Motie Transparante gemeente

Op 15 februari 2019 verkoopt de gemeente de parkeerplaatsen bij het Rachmaninoffplantsoen aan de particuliere belegger ERED voor ruim drie ton. Drie maanden later laat toenmalig wethouder Diepeveen weten dat een woontoren op de parkeerplaats wel kansrijk zou kunnen zijn. Direct daarna verkoopt ERED de grond door aan Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund BV met bijna 1 miljoen winst. Tot op heden weigeren Ered en bouwinvest openheid van zaken te geven. Er is vervolgens een ton besteed aan een onderzoek van KPMG maar nog steeds geen onweerlegbare verklaring voor deze enorme prijsstijging van de parkeerplaatsgrond geeft. 

Er hangt een vervelende lucht rondom deze zaak. Wij gaan uit van dat het college zichzelf kan vrijpleiten en roepen in deze motie dan ook op om dat te doen. 

21 dec Vragen Transparante gemeente Versterken buurten

De Bewonersinitiatieven Nieuwe Energie voor de Vechtzoom (NEV) en Klopvaartbuurt Aardgasvrij (KVA) hebben een ‘Standpuntnota verduurzamingstadsverwarming’ d.d. september 2022 opgesteld (bijgevoegd in de vragen). Daarin worden vijf voorstellen gedaan voor het verduurzamen van de stadsverwarming waarin de ontwikkelkosten voor verduurzaming bij lokale initiatieven op dezelfde wijze worden berekent als de ontwikkelingskosten van Eneco. Op dit moment is dat niet het geval.

12 dec Vragen Democratie Politiek algemeen

Het bewonerspanel wordt geregeld ingezet als middel om allerlei besluiten over de stad te rechtvaardigen. EenUtrecht is altijd voor het raadplegen van bewoners over hun eigen stad.

Maar hoe representatief zijn het bewonerspanel en de inwonersenquête en zijn dit de juiste middelen om in raadsvoorstellen e.d. op te voeren? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van andere participatiemiddelen?

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal